ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG & HƯỚNG NGHIỆP

Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất bằng cách thay đổi ý thức và tư duy sao cho bản thân nhân viên tự mình suy nghĩ, tự đặt ra mục tiêu, tự hành động để tạo ra được sự tin tưởng lớn nhất…

Ngành Công Tác Xã Hội là gì ?

Bạn đang quan tâm đến ngành Công tác xã hội – 1 ngành mới và đang rất thiếu nhân lực trong giai đoạn hiện nay, nhưng bạn có thật sự hiểu về nó ? Công tác xã hội là 1 ngành nghề với sứ mạng giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc những người không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cộng đồng, nhằm giúp họ hòa nhập và có cuộc sống tốt hơn. Những người này có thể là người khuyết tật, người nghèo, những người không có khả năng tự chăm sóc, tự vệ, những người mắc bệnh nan y, hoặc những nạn nhân của các biến cố chính trị, xã hội hoặc thiên tai … Hoạt động công tác xã hội vì vậy hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, ở bất kỳ đâu có những người cần được giúp đỡ, ở đó có mặt của các tổ chức công tác xã hội.

Học Công tác xã hội ra trường làm gì ?

 • Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ

  Làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, các trung tâm, dự án phát triển xã hội. Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến ngành Công tác xã hội.

 • Làm việc với cộng đồng

  Làm công tác xóa đói giảm nghèo, kết nối cộng đồng với các tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội tại cộng đồng

 • Làm Công tác xã hội tại các bệnh viện

  Hỗ trợ cho các y bác sĩ trong việc phân loại bệnh nhân, tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh…

 • Làm việc tại các doanh nghiệp

  Người kết nối giữa công nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với xã hội, cải thiện các mối quan hệ tiêu cực đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Học Công tác xã hội ra trường làm gì ?

Đối tượng và điều kiện: là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan Hội LHPN Việt nam, các đơn vị trực thuộc TW Hội và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đáp ứng các điều kiện chủ yếu sau:

 • Tốt nghiệp Phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên
 • Được tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật
 • Tự nguyện đi học
 • Có đủ sức khỏe để học tập.

Học phí: 6.000.000 /1 học viên/ khóa học (sáu triệu đồng).

Nhận được thông báo này, kính đê nghị Quý cơ quan, đơn vị, cá đăng ký nhu câu và gửi hô sơ vê Học viện Phụ nữ Việt Nam trước ngày 10/7/2018 đê Học viện tông hợp, xem xét, có căn cứ triệu tập chính thức.