Đào tạo

Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản tu bổ phục hồi di tích do trường Đại học Văn Hóa được tổ chức thường xuyên các khóa ngắn hạn. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích điều bắt buộc phải trải qua k

Đào tạo

Nội dung đào tạo nghiệp vụ Văn thư – lưu trữ và Hành chính Văn phòng

Chương trình đào tạo nghiệp vụ Văn thư – lưu trữ và Hành chính Văn phòng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới và các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.

Đào tạo

Nội dung đào tạo Nghiệp vụ Bảo vệ ngân hàng, bệnh viện, trường học và doanh nghiệp

Nghiệp vụ bảo vệ là tổng hợp các biện pháp chuyên môn trang bị cho lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tài sản cho cơ quan, doanh nghiệp.