• Tháng 07 18, 2019
 • admin01
Đào tạo

Nội dung đào tạo Nghiệp vụ Bảo vệ ngân hàng, bệnh viện, trường học và doanh nghiệp

Với mục đích là nhằm bảo đảm ANTT trong cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp (thuộc phạm vi mục tiêu canh gác) trong mọi tình huống, nhưng không làm ảnh hưởng các hoạt động bình thường; nắm vững tình hình liên quan đến an ninh các diễn biến và các đối tượng cần chú ý đảm bảo việc chấp hành nội quy bảo vệ cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp. Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời nhanh chóng tham gia hoạt động PCCC đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

1. Chương trình học

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho bảo vệ ngân hàng, bệnh viện, trường học và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

Thời lượng: 2 ngày

Lịch học: 20/04 – 21/04/2019

2. Đối tượng tham gia

Bảo vệ các ngân hàng, bệnh viện, trường học, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp

3. Nội dung chương trình

STT Nội dung Thời lượng Giảng viên dự kiến
1 Tổng quan về công tác bảo vệ

 

 1. Đối tượng áp dụng
 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
 3. Nghiệp vụ bảo vệ
 4. Tiêu chuẩn bảo vệ
 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức lực lượng bảo vệ
 6. Nhận thức cơ bản về công tác bảo vệ
 7. Các văn bản nhà nước về công tác bảo vệ và chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên bảo vệ
3 tiết – ThS. Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổ trưởng Tổ lý luận chung Quản lý Nhà nước về An ninh quốc gia – Trường ĐH An ninh nhân dân

 

– ThS. Tống Như Cương, Tổ Quản lý Nhà nước về An ninh Quốc gia đối với mục tiêu và địa bàn trọng điểm, Trường ĐH An ninh Nhân dân

2 Công tác bảo vệ ở một số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể:

 

 1. Bảo vệ trong lĩnh vực ngân hàng
 2. Bảo vệ trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe
 3. Bảo vệ an ninh – trật tự tại các cơ sở giáo dục, trường học
 4. Bảo vệ an ninh trật tự tại các đơn vị và doanh nghiệp
 5. Thảo luận theo từng nhóm các ngành, lĩnh vực và giải đáp những tình huống khó trong các lĩnh vực
10 tiết
3 Kỹ năng giao tiếp ứng xử

 

 • Theo tình huống trong thi hành nhiệm vụ: với đối tượng tiếp xúc trong các ngành nghề cụ thể
 • Kỹ năng giao tiếp với lãnh đạo
7 tiết
4 Thực hành

 

Hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ, sử dụng công cụ phục vụ trong công tác bảo vệ

4. Địa điểm tổ chức chương trình bồi dưỡng

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ

181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM

Bình luận

Lê Văn B

Đăng bình luận