• Tháng 07 18, 2019
 • admin01
Đào tạo

Nội dung đào tạo nghiệp vụ Văn thư – lưu trữ và Hành chính Văn phòng

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới và các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ.

Chương trình đào tạo nghiệp vụ Văn thư – lưu trữ và Hành chính Văn phòng

Thông qua chương trình đào tạo bồi dưỡng của Viện Nghiên cứu Quản lý Hành chính, học viên sẽ nắm được:

– Nắm bắt các kỹ năng quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ
– Cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp…
– Cách thức sử dụng con dấu và quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu trong văn phòng
– Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư lưu trữ.
– Giúp các cơ quan, công ty, xí nghiệp nâng cao năng lực quản lý công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ.

1. Chương trình học

Bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chính Văn phòng, Văn thư – lưu trữ và Soạn thảo văn bản

Thời lượng: 5 ngày

Lịch học: 08/04 – 12/04/2019

2. Đối tượng tham gia

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận văn phòng, văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp

3. Nội dung chương trình

STT Nội dung Thời lượng Giảng viên dự kiến
1 Nghiệp vụ Hành chính văn phòng 

 

 1. Tổng quan về công tác hành chính văn phòng; Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng
 2. Nghiệp vụ hành chính văn phòng (xây dựng quy chế, quy định của văn phòng; xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch cho cơ quan và văn phòng; áp dụng các biện pháp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện,…)
 3. Ứng dụng ISO trong công tác văn phòng;
 4. Các kỹ năng giao tiếp ứng xử hành chính và trang phục của người cán bộ văn phòng,…
10 tiết – ThS. Phan Ngọc Tú, Phó trưởng bộ môn QLNS & TC HCNN, Học viện Hành chính Quốc gia TP.HCM

 

– ThS. Đặng Thanh Nam, Phó bộ môn quản trị văn phòng, Đại học Sài Gòn

2 Nghiệp vụ công tác văn thư

 

 1. Nội dung của công tác văn thư và những yêu cầu của công tác văn thư
 2. Quy trình và phương pháp quản lý văn bản đi và văn bản đến
 3. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu
 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý văn bản đi – đến

Giải đáp vướng mắc của học viên

Thảo luận

10 tiết – ThS. Đặng Trọng Cường, GV Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội

 

– ThS. Bùi Thị Bình, GV Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

3 Nghiệp vụ công tác Lưu trữ

 

 1. Nội dung của công tác Lưu trữ
 2. Phương pháp lập hồ sơ và nộp lưu vào lưu trữ cơ quan (Phương pháp lập và lưu công văn đi, lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc)
 3. Lựa chọn bổ sung tài liệu lưu trữ
 4. Bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu
 5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu số

Giải đáp vướng mắc của học viên

Thảo luận

15 tiết – ThS. Đặng Trọng Cường, GV Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội

 

– ThS. Bùi Thị Bình, GV Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

4 Tổng quan về văn bản hành chính

 

 1. Khái niệm
 2. Phân loại hệ thống văn bản
 3. Chủ thể ban hành văn bản
 4. Nội dung của văn bản
 5. Thủ tục ban hành văn bản
 6. Đối tượng áp dụng văn bản

Thảo luận

15 tiết – ThS. Trần Lệ Hường, GV Đại học Nội vụ Hà Nội

 

– ThS. Đặng Thanh Nam, Phó bộ môn quản trị văn phòng, Đại học Sài Gòn

– ThS. Phạm Văn Năm, GV Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

5 Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

 

 1. Quy trình soạn thảo văn bản hành chính
 2. Kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản hành chính (24 loại thường dùng)

Thảo luận

6 Kiểm tra cuối khóa 5 tiết BTC

4. Địa điểm tổ chức chương trình bồi dưỡng

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ

181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM

Bình luận

Đăng bình luận